Thứ Tư, 2 tháng 10, 2019

Báo Quốc Hội TV: CỬ TRI HƯNG YÊN VỚI NHỮNG KIẾN NGHỊ GỬI TỚI ĐẠI BIỂU QUÓC HỘI

Ngày 1/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Văn Lâm. Hơn 300 cử tri của 11 xã trên địa bàn huyện Văn Lâm tới dự và cho ý kiến về những vấn đề còn vướng mắc cần sớm được giải quyết.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/10/cu-tri-hung-yen-voi-nhung-kien-nghi-gui-toi-dai-bieu-quoc-hoi/266943

Tìm kiếm:✨

  • Văn Lâm, Cử tri, Hưng Yên, Đại biểu quốc hội, Tiếp xúc, Vướng mắc, Đại biểu, Kiến nghị, Hội nghị, Trên địa bàn, Ý kiến, Giải quyết