Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

Báo QĐND: Hướng dẫn về cấp giấy chứng sinh cho trẻ sinh ngoài bệnh viện

Bạn đọc Nguyễn Thu Hương ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, trẻ sinh ngoài bệnh viện thì cần những thủ tục gì để làm giấy chứng sinh?

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo QĐND, nguồn bài: https://www.qdnd.vn/phap-luat/luat-su-cua-ban/huong-dan-ve-cap-giay-chung-sinh-cho-tre-sinh-ngoai-benh-vien-598320

Trả lời: Bộ Y tế ban hành Thông tư số 27/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư số 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh. Theo đó, trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì:

- Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ điền vào tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh (hiện nay chỉ yêu cầu người thân thích của trẻ), nộp cho trạm y tế tuyến xã nơi trẻ sinh ra để xin cấp giấy chứng sinh cho trẻ.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai, trạm y tế tuyến xã phải làm thủ tục cấp giấy chứng sinh cho trẻ, nếu cần xác minh thì thời hạn xác minh không được quá 05 ngày làm việc.

Lưu ý, mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy chứng sinh đã được sửa đổi và ban hành kèm theo Thông tư 27.

Thông tư số 27/2019/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 1-12-2019.

QĐND

Tìm kiếm:✨

  • Thông tư 27, Giấy chứng sinh, Nguyễn Thu Hương, Cô đỡ, Yên Mỹ, Tờ khai, Thân thích, Đỡ đẻ, Điền vào, Trạm y tế, Tòa soạn, Ngày làm việc, Hưng Yên, Khám bệnh, Bạn đọc, Sửa đổi, Nuôi dưỡng, Xác minh, Thủ tục, Thời hạn