Thứ Bảy, 12 tháng 10, 2019

Báo GD&TĐ: Hưng Yên: 100% cơ sở giáo dục ứng dụng CNTT vào quản lý năm 2020

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/hung-yen-100-co-so-giao-duc-ung-dung-cntt-vao-quan-ly-nam-2020-4039506-v.html

Ứng dụng CNTT góp phần nâng cao chất lượng GD.(Ảnh minh họa)

Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, trong công tác quản lý điều hành sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành GD&ĐT;

Phấn đấu 100% các cơ quan quản lý nhà nước về GD&ĐT, các cơ sở GD&ĐT thực hiện quản lý hành chính xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng; 80% cuộc họp giữa Sở GD&ĐT với các Phòng GD&ĐT, cơ sở giáo dục được áp dụng hình thức trực tuyến; 80% lớp bồi dưỡng chuyên môn cho GV và CBQL GD được thực hiện qua mạng theo phương thức học tập kết hợp.

CNTT được ứng dụng trong dạy học (ảnh minh họa)

50% hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến tối thiểu mức độ 3, trong đó 30% được xử lý trực tuyến ở mức độ 4, kết nối với chương trình triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh…

Trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý: Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ hình thành kho học liệu số dùng chung toàn ngành, gồm: Bài giảng, sách giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác.

Phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường; trong đó 100% trường học sử dụng sổ quản lý điện tử.

Đối với khối giáo dục đại học: Hình thành cổng thông tin thư viện điện tử toàn ngành liên thông, chia sẻ học liệu với các cơ sở đào tạo; áp dụng phương thức học tập kết hợp; phát triển một số mô hình đào tạo trực tuyến…

Định hướng đến năm 2025, mức độ ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy học, nghiên cứu khoa học đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. CNTT trở thành động lực đổi mới quản lý, nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá trong GD&ĐT…

Việc tăng cường CNTT trong ngành GD sẽ góp phần nâng cao chất lượng GD&ĐT trên địa bàn tỉnh, góp phần đổi mới căn bản và toàn diện, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCHN và hội nhập quốc tế.

Đức Trí

Tìm kiếm:✨

  • CNH, Học liệu, UBND tỉnh Hưng Yên, Thư viện điện tử, Hưng Yên, Dạy học, Toàn ngành, Nghiên cứu khoa học, Sở GD, Phòng GD, Giáo dục phổ thông, Quản lý hành chính, Công nghệ thông tin, Căn bản, Giáo dục đại học, Xây dựng cơ sở, Ảnh minh họa, Kinh tế thị trường, Liên thông, Giảng