Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2019

Báo Đảng Cộng Sản VN: Hưng Yên tăng cường tuyên truyền chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Nhằm bảo đảm hiệu quả công tác tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Hưng Yên đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh quan tâm tuyên truyền Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đảng Cộng Sản VN, nguồn bài: http://cpv.org.vn/tien-toi-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-dai-hoi-xiii-cua-dang/tin-hoat-dong/hung-yen-tang-cuong-tuyen-truyen-chuan-bi-dai-hoi-dang-cac-cap-535017.html

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy chủ trì buổi giao ban báo chí tháng 9/2019. (Ảnh: hungyentv.vn)

Đây là nội dung được đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hưng Yên nhấn mạnh trong buổi giao ban báo chí tháng 9/2019 với các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Theo đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, tháng 8 vừa qua, các cơ quan báo chí của tỉnh đã hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; chủ động tuyên truyền đúng định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh; thông tin kịp thời các sự kiện chính trị, thời sự nổi bật trong nước, trong tỉnh.

Công tác tuyên truyền giới thiệu các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh được các cơ quan báo chí quan tâm thực hiện tốt.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm tuyên truyền Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần tiếp tục tập trung tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ngoài ra, các cơ quan báo chí trong tỉnh cũng cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đợt sinh hoạt chính trị cao điểm về thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, các ngày lễ, ngày kỷ niệm; công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn./.

Phương Anh (tổng hợp)

Tìm kiếm:✨

  • Chỉ thị 35, Nghị quyết số 35, Trần Thị Thanh Thủy, Đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị 05, Đảng bộ các cấp, XII, Đại hội đảng, Tăng cường bảo vệ, Cơ quan báo chí, Hưng Yên, Giao ban, Di chúc, Tăng cường xây dựng, Bộ chính trị, Tôn chỉ, Tiến tới, Chỉnh đốn, Đại hội, Thù địch