Thứ Tư, 17 tháng 10, 2018

Báo Nông Nghiệp: Hưng Yên: Thực hiện chế độ BHYT cho dân công hỏa tuyến

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Xã hội, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nông Nghiệp, nguồn bài: https://nongnghiep.vn/hung-yen-thuc-hien-che-do-bhyt-cho-dan-cong-hoa-tuyen-post228893.html

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định về thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ được hưởng chế độ BHYT theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian được hưởng chế độ BHYT kể từ ngày 1/10/2018.

Cùng với đó, UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã ban hành Quyết định thực hiện chế độ BHYT cho 3 đối tượng tham gia trực tiếp kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước và 4 đối tượng là dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Thời gian được hưởng chế độ BHYT của các đối tượng trên kể từ ngày 1/10/2018.

HG

Tìm kiếm:✨

  • Bảo hiểm y tế, Ban hành, Tham gia, Chính sách, Thủ tướng chính phủ, Hưng Yên, Nhiệm vụ, Hg, Mỹ, UBND Tỉnh, Campuchia, Kháng chiến chống pháp, Lào Sau, Gia Chiến, Hỏa tuyến, UBND tỉnh Hưng Yên, Cho 3, Kháng chiến chống mỹ, Tổ quốc, Kháng chiến trường kỳ, Chiến tranh, Thủ tướng