Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

Báo Quốc Hội TV: HƯNG YÊN: HÀNG LOẠT CƠ SỞ SẢN XUẤT, TÁI CHẾ NHỰA KHÔNG PHÉP TÀN PHÁ MÔI TRƯỜNG

Từ nhiều năm qua, đời sống của người dân xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên liên tục bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm môi trường do hoạt động của làng nghề sản xuất, tái chế nhựa. Vì lợi ích về kinh tế, nhiều người đã bất chấp quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, mở các xưởng sản xuất tái chế nhựa không phép tại Lạc Đạo mà không đáp ứng các điều kiện bảo vệ môi trường và không đủ cơ sở pháp lý để hoạt động.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2018/9/hung-yenhang-loat-co-so-san-xuattai-che-nhua-khong-phep-tan-pha-moi-truong/226467

Tìm kiếm:✨

  • Lạc Đạo, Tái chế, Bảo vệ môi trường, Tỉnh Hưng Yên, Văn Lâm, Làng nghề, Tàn phá, Ô nhiễm môi trường, Năm qua, Pháp luật, Kinh tế, Mây tre, Ô nhiễm nước